CONTACT

vitalYQ Interim HR Management & Advies


HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

ROSANNE BUIS, eigenaar:

 

"Mijn persoonlijkheid laat zich omschrijven als pro-actief, doel- en oplossingsgericht en organisatiesensitief. Mijn doel is om een goede bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Van nature ben ik een netwerker waardoor ik mijn wegen weet te bewandelen binnen diverse organisaties. Hierdoor kan ik op een goede manier verbinding maken met hetgeen gevraagd wordt en wat er speelt binnen een organisatie."

 

Mijn achtergrond:

Sinds het jaar 2000 ben ik werkzaam in de  HR branche.  In deze jaren heb ik diverse rollen vervuld; van (senior) HR adviseur en business partner tot die van (team-)manager Staf.

 

Sinds 2015 heb ik een eigen HR Management & Adviesbureau VitalYQ (www.vitalyq.nl).  In het HR vak ben ik vooral voor MKB organisaties de sparringpartner op het gebied van strategisch, tactisch en operationeel Human Resource Management. Daarbij richt ik me op het adviseren, faciliteren en coachen van management en werknemers.

 

Mijn kracht ligt bij Sociale Innovatie / Duurzame inzetbaarheid. Organisaties helpen om het menselijk kapitaal zodanig in te zetten dat daarbij  de organisatie wendbaar en flexibel en dus concurrerend op de steeds veranderende markt kan bewegen. Sociale Innovatie is een groot goed en ik wil hier graag een bijdrage aan leveren. Tevens werk ik conform de Agile methode.

 

Daarnaast ben ik loopbaancoach (gecertificeerd), casemanager verzuim /preventie-medewerker en vertrouwenspersoon.

 

NVP

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling en handel conform de P&O beroeps- en gedragscode. Hierin zijn de praktische en ethische principes, regels en opvattingen voor het HR vak vastgelegd.

 

VitalYQ (spreek uit: vitaliek), staat voor vitaliteit en de letters YQ zijn tevens de eerste letters van de namen van mijn kinderen (Yanna en Quentin).

 

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op voor een orienterend gesprek:

CONTACT DETAILS

ADRES

Drachtenpad 6, 6835 KC Arnhem

TELEFOON / WHAT'S APP

+31 (0) 6 22 45 78 99

Bedrijfsgegevens

 

VitalYQ Interim HR Management & Advies

KvK-nr.: 67179282


 

 

REFERENTIES

CONTACT FORMULIER