LOOPBAANCOACHING

vitalYQ Interim HR Management & Advies


HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Teamcoaching agile performance

 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid, de overlapping van taken, de daarbij meekomende ontwikkelings-mogelijkheden en het gezamenlijke doel zorgen voor een hoge bevlogenheid en motiveren de teamleden tot hoge prestaties. Medewerkers hebben binnen zelfsturende teams meer vrijheid en eigen beslissings-bevoegdheid. De praktijk wijst daardoor uit dat er minder stress en minder verzuim plaatsvindt.

 

Interne processen worden sneller en effectiever, omdat ze in de eerste plaats door de gebruikers ervan ingericht worden. Daarnaast neemt het ontbreken van een managementlaag hinderingen en onnodig tijdsverlies weg. Zo zijn zelfsturende teams ook kostenbesparend: er is minder operationeel management en dus wordt er ook bespaard op overheadkosten.

 

Door verschil in persoonlijkheid, ervaring en vaardigheden is het moeilijk om een eenduidige lijn behouden. Binnen het team kan hierdoor een gevoel van scheve verhoudingen ontstaan. Het gebrek aan leiderschap kan hier een gemis zijn. De teamleden moeten zelf de verantwoordelijkheid kunnen én durven nemen om de onderlinge verhoudingen aan te sturen. Aanspreken op gedrag en feedback moet altijd mogelijk zijn.

 

Om deze transitie goed door te komen is begeleiding door een coach een aanrader. De coach geeft, als onafhankelijke externe deskundige, juist die tips die op dat moment helpen de teamleden verder te ontwikkelen in zelfsturing. Daarnaast begeleidt de coach de leidinggevende van sturend naar coachend leiding geven. Ook kan de coach adviseren op het gebied van de juiste organisatie instrumenten die horen bij een zelfsturend team.

 

 

 

Loopbaancoaching

 

Iedereen vraagt zich in zijn werkzame leven wel eens af of hij nog op de goede plaats zit. Soms lopen de ambities van de organisatie niet meer gelijk aan persoonlijke doelen en motieven. Of vindt u dat uw medewerker in zijn huidige functie onvoldoende uit de verf komt. Bezinning en reflectie op de loopbaan of werkplek kan dan leiden tot andere of nieuwe keuzes.

 

Coaching van individuele medewerkers kan zinvol zijn in geval van ziekte, functioneringsproblemen, communicatieproblemen, niet op de goede werkplek zitten, behoefte hebben aan bezinning op de loopbaan of bij reorganisatie.

 

De medewerker:

Wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Zoek je een kritische sparringspartner? ken je jouw leiderschapstijl? Sta je voor een grote uitdaging? Ik ben in staat om vooral concreet en pragmatisch mensen te helpen met hun specifieke coachvraag. Deze coachvraag ligt op het vlak van persoonlijke effectiviteit of persoonlijk leiderschap. Gecoacht worden betekent dat je uit je comfort zone wordt gehaald. Pas dan kom je écht in beweging, pas dan heb je er echt iets aan! Mijn manier van coachen is soms voorzien van humor, maar soms ook kritisch en zelfs confronterend. Als we persoonlijk nader kennis maken, ben ik in staat om vrijblijvend een maatwerk coachtraject voor jou samen te stellen, afgestemd op jouw specifieke behoefte.

 

Afhankelijk van de vraagstelling zijn bijvoorbeeld de volgende resultaten te behalen:

 

De medewerker:

heeft inzicht in waar zijn belangstelling en interesse echt naar uit gaat;

weet wat er nodig is om zich prettig te (blijven) voelen in zijn werk;

is beter in staat om keuzes te maken over de combinatie werk en privé;

heeft zicht op zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

 

De werkgever of leidinggevende:

weet wat de ambities of interesses zijn van de medewerker;

heeft praktische handvatten om samen met de medewerker loopbaanontwikkeling verder in te vullen.