DUURZAME INZETBAARHEID

vitalYQ Interim HR Management & Advies


HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Verantwoordelijkheden voor medewerkers


Een organisatie kan een basis leggen voor duurzame inzetbaarheid, maar de individuele verantwoordelijkheid van medewerkers is natuurlijk even belangrijk. Denk aan een gezonde levensstijl, bewegen, niet roken, in balans blijven, jezelf blijven ontwikkelen. Het individuele belang van de medewerker is ook heel groot. Je wil van je oude dag kunnen genieten natuurlijk. De organisatie kan helpen met bewustwording en andere activiteiten gericht op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid.


Mijn rol

Mijn kracht ligt bij de koppeling maken tussen de organisatiestrategie en het menselijk kapitaal op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Daar waar de organisatie Duurzame Inzetbaarheid graag op de strategische agenda ziet help ik deze samen met u te ontwikkelen en te implementeren.

In de rol van HR Business Partner ben ik de inspirator, verbinder en coach met lef, tact en flair. Ik gebruik hierbij de juiste mix van pragmatisme, nuchter handelen en conceptueel denken.
"Geluk en plezier op het werk heeft veel positieve effecten. Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat bevlogen en betrokken medewerkers productiever en creatiever zijn, minder verzuimen, gemotiveerder en ondernemender zijn."

 

Duurzame inzetbaarheid

 

Bij het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers gaat het om het vinden van een balans tussen uitdagend en gezond werk. Een strategie om dit te bereiken is het inzetten van HRM interventies gericht op het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers. Alleen dan zijn organisaties in staat, om te gaan met de vergrijzing en ontgroening van hun personeelsbestand, de krapper wordende arbeidsmarkt en de stijgende werkdruk en complexiteit in het werk en dus succesvol te blijven.

Ook de doelstellingen van organisaties als het gaat om het investeren in de ontwikkeling van medewerkers door het inzetten van POP's, opleiding en training en mobiliteit is een belangrijke reden om te investeren in vitaliteit van medewerkers.

Aantrekkelijk werkgeverschap is van cruciaal belang om huidige medewerkers te binden en boeien op een duurzame manier en toekomstige medewerkers te kunnen blijven werven.

 

Wat levert het op?

 

Het rendement voor een organisatie van duurzame inzetbaarheid is uiteindelijk een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Medewerkers zijn gezonder gemotiveerder en actiever. Er is minder uitstroom naar WIA of andere ongewenste uitstroom. Langer behoud van kennis en expertise. En dat levert geld op.