HRM

vitalYQ Interim HR Management & Advies


HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

 

Kleine en middelgrote  organisaties (MKB) hebben veelal niet voldoende capaciteit, kennis of tijd

om personeelszaken (HRM) goed op te pakken. In veel gevallen 'doet iemand het erbij'.

Vaak is dat voldoende, maar je kan in situaties terechtkomen waarin meer kennis en kunde nodig is.

 

VitalYQ ondersteunt bijvoorbeeld bij: 

 

Organisatieadvies

Performance & belonings management

- waaronder talentontwikkeling, coaching en (agile) HR cyclus

Opstellen personeelsbeleid (en verandermanagement)

Management / leadership development

Arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid

Reorganisatie vraagstukken

- harmonisatie en herstructurering

Problematiek rondom functioneren en/of ontslag

Inrichten en/of optimaliseren arbeidsvoorwaardenbeleid

Geven van workshops c.q. trainingen

 

HR interim advies

VitalYQ biedt u de mogelijkheid om op ad interim basis op locatie te komen werken voor een van te voren bepaalde periode en uurtarief of een fixed price. Het inzetten van een interimmanager is een goede keus wanneer de organisatie tijdelijk even zonder zit. Zo kan je toch de continuïteit van het personeelsbeleid waarborgen. Er kunnen meerdere redenen zijn:

  • Vervanging bij (langdurige) ziekte;
  • Vervanging tijdens zwangerschapsverlof;
  • Gedurende de Werving & Selectieprocedure voor vaste invulling;
  • Om tijd te kopen, te bezinnen hoe de functie definitief ingevuld gaat worden;
  • Om tijdelijk de capaciteit  van de HR afdeling te vergroten;
  • Zorgdragen dat opgestarte HR projecten doorgang vinden.

 

Voor meer info neem contact op: 0622457899 of via info@VitalYQ.nl